Obchodní podmínky VISUAL DESIGN

Jsme společnost VISUAL DESIGN s.r.o., IČO: 07004397, sídlíme na adrese Jiráskova 209/1a, 602 00 v Brně, jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105597 („VISUAL DESIGN“).
 
Na našem webu si můžete objednat online i offline školení. Naše školení poskytujeme podle těchto obchodních podmínek.
 
I. Online kurzy – jak na objednávku
1.     Na našich stránkách www.design-restart.cz si můžete objednat online kurz. Jeho popis i cenu najdete vždy u daného produktu.
2.     Pokud je u kurzu uvedena taková cena, u níž je patrné, že se jedná o chybu v psaní (číslech), není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
3.     Po kliknutí na objednací tlačítko se vám rozbalí objednávkový formulář.
4.     Při vyplňování uvádějte všechny údaje správně a pravdivě.
5.     Zvolte typ platby – kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu.
6.     Při volbě bezhotovostní platbou vám budou na e-mailovou adresu zaslány údaje k platbě.
7.     Daňový doklad vám vystavíme a zašleme elektronicky e-mailem, pokud nám nedáte vědět, že ho potřebujete vystavit a doručit v listinné podobě. Jsme plátci DPH. Ceny u kurzu jsou uvedeny včetně DPH.
8.     Přístup k online videu vám aktivujeme a zašleme pomocí odkazu v e-mailu, kurz aktivujeme po obdržení platby od vás na náš účet.
 
II. Online kurz a práva k němu
1.      Online kurz vám bude prostřednictvím vygenerovaného odkazu dostupný po dobu 30 dní, 90 dní nebo 1 roku, dle zvolené varianty kurzu. Po tuto dobu vám garantujeme stále aktualizovaný obsah.
2.      Online kurz je určen jen pro vaši osobní potřebu.
3.      Online kurz nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno ho dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vašeho odkazu a přístupových údajů. Pokud byste kurz používali jinak, než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak VISUAL DESIGN, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
4.      Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude kurz dočasně nedostupný. Takové případy však budou zcela výjimečné a VISUAL DESIGN za tyto ojedinělé výpadky nerefunduje uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost online kurzů.
 
III. Offline školení
1.     Školení si můžete objednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách, případně zasláním e-mailu na adresu info@design-restart.cz. Odeslání vyplněného formuláře nebo e-mailu považujeme za váš návrh k uzavření smlouvy.
2.     Přijetí přihlášky na školení vám potvrdíme na vámi vyplněný e-mail, čímž mezi námi dojde k uzavření smlouvy.
3.     Abyste se mohli školení účastnit, je nutné uhradit registrační poplatek. Poplatek je nutné uhradit do 7 dní od zaslání zálohové faktury. Pokud registrační poplatek neuhradíte v tomto termínu, rezervace vám bez náhrady propadá a nebudete se moci školení zúčastnit.
4.     Pokud se rozhodnete svou registraci na školení zrušit, napište nám na e-mail info@design-restart.cz nebo zavolejte na číslo +420731917466.
5.     Storno poplatky za zrušení registrace na školení jsou následující:
a.     do 22 dnů před konáním školení vám vrátíme 100 % ceny školení nebo si můžete vybrat jiný termín školení;
b.     21 až 8 dní před konáním školení vám vrátíme 50 % ceny školení nebo si můžete vybrat jiný termín školení;
c.     méně než 7 dní před konáním školení je storno poplatek ve výši 100 % ceny školení, tedy vrácena nebude žádná částka.
6.     V případě zrušení registrace vám vrátíme cenu školení sníženou o příslušný storno poplatek, a to do 14 kalendářních dní od zaslání potvrzení o tom, že jsme přijali informaci o zrušení a číslu účtu, na který máme částku poslat.
7.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že můžeme změnit termín nebo místo konání školení. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete požadovat vrácení ceny školení, pokud jste ji již zaplatili anebo si vybrat jiný termín a místo školení, pokud na něm bude ještě volné místo.
 
IV. Odstoupení od smlouvy
1.     Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu k nám uplatní pouze tehdy, pokud jste spotřebitel. To znamená, že smlouvu s námi uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
2.     Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění. Naše online kurzy mají ale v tomhle aspektu určitá specifika, protože se jedná o digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, a nemáte tedy vždy právo na takové odstoupení od smlouvy. Také offline kurzy mohou mít specifika – pokud se konají dříve než 14 dní od vaší objednávky.
3.     Protože jsou naše kurzy digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním kurzu před uplynutím lhůty k odstoupení. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že Vám bude kurz aktivován a tedy dodán ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.
4.     Pokud si objednáte kurz s termínem (nebo si dohodnete s námi termín), který je dřívější, než uplyne vaše 14denní lhůta pro odstoupení, dáváte tím svůj výslovný souhlas, abychom vám plnění poskytli ještě před uplynutím vaší lhůty pro odstoupení a tím možnost odstoupení ztrácíte.
 
Některé další podmínky pro spotřebitele

1.  Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé své právo, které je předmětem sporu, uplatnili. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.  Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se ale neliší od základní sazby a VISUAL DESIGN nejsou nijak zpoplatněny.

3.  Pokud máte za to, že námi poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a náš produkt proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu.

4.  Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

5. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webových stránkách.

6. Prosíme, uveďte k reklamaci následující: službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.
 
V. Osobní údaje
1. Při objednávce školení zpracováváme data, která nám uvedete v objednávkovém formuláři. Tedy hlavně jméno, e-mail, telefon, vaše bydliště a pak údaje o tom, jakou službu jste si objednali. Tyto informace zpracováváme pro splnění smlouvy, jsou nezbytné a uchováváme je po dobu 10 let od poskytnutí služby.
2. Vaši e-mailovou adresu zařazujeme do naší databáze pro zasílání informací o novinkách z našeho firemního světa, akcích nebo třeba o tipech či aktualizovaném obsahu. Umožňuje nám to zákon č. 480/2004 Sb., ale e-mail můžete z rozesílky odhlásit. Pokud nám ho k tomuto použití necháte, budeme ho mít v databázi 3 roky od vaší poslední objednávky.
3. Vaše data nikomu nepředáme. Přesto pro nás pracují některé společnosti, které se k datům dostanou proto, aby nám pomohly zorganizovat školení nebo nám vypomohly s chodem firmy. Jsou to:
-       Bookepio s.r.o.
-       Tomáš Andrlík
-       Smartemailing
-       FAPI
4. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail info@design-restart.cz nebo zavolejte na číslo +420 731 917 466. Rádi vám pomůžeme.
5. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
 
VI. Závěrem
1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek.
2. Veškerá práva k našim webovým stránkám a kurzům, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how a další, náleží VISUAL DESIGN s.r.o. a bez našeho souhlasu je zakázáno tyto prvky jakkoliv šířit či kopírovat. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
 
 
V Brně dne 02. 11. 2020                                                                   VISUAL DESIGN s.r.o.